Tak było

Dzień Pamięci Starówki
Dzień Pamięci Starówki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, wysłuchanie wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, uroczystość przy głazie znajdującym się przy ul. Kilińskiego, a także muzyczne widowisko pt. "Warszawo ma" - tak razem z mieszkańcami śródmieścia już po raz 27. obchodziliśmy Dzień Pamięci Starówki, przypadający co roku 13 sierpnia.

więcej::.
Śródmieście gra dla życia
Śródmieście gra dla życia

6 lipca 2019 r. w Klubie Palladium odbył się koncert finałowy jedenastej edycji akcji „Śródmieście gra dla życia”, podczas której wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebraliśmy 803 litry krwi.

więcej::.
Betlejem w Syrenie
Betlejem w Syrenie

W sobotę 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Syrena mieszkańcy dzielnicy Śródmieście mogli podziwiać widowisko muzyczne „Do Betlejem – oratorium na Boże Narodzenie”. 

więcej::.

Lokal na kulturę

Lokal na kulturę

Do 27 maja można było składać propozycje w ramach postępowania w sprawie oddania w najem lokali poza konkursem ofert na prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej, twórczej, promocji kultury lub edukacji kulturalnej.

 

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym kryterium wyboru najemcy będzie przedstawiony program rozwoju danego miejsca, a nie stawka czynszu.

 

W postępowaniu można ubiegać się o najem następujących lokali:

Al. Jerozolimskie 51, pow. 202,16 m2

ul. Elektoralna 11, pow. 154,99 m2

ul. gen. W. Andersa 13, pow. 62,32 m2

Rynek Starego Miasta 19, 21/21A, pow. 453,64 m2

 

Zdjęcia lokali

 

Wykaz lokali wraz z danymi kontaktowymi administracji, które udzielają informacji o stanie technicznym nieruchomości, znajduje się tutaj.

 

W celu obejrzenia lokalu należało skontaktować się z właściwą Administracją  Domów Komunalnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu było złożenie do  27 maja 2015 r. propozycji najmu lokalu na prowadzenie działalności kulturalnej wraz z załącznikami. Wymagany jest m.in opis planowanej działalność, a także przedstawienie koncepcji zagospodarowania lokalu, źródeł i sposobu sfinansowania zagospodarowania i utrzymania lokalu, przewidywanego zakresu remontu, modernizacji oraz adaptacji lokalu.


Szczegółowe zasady postępowania zostały ujęte w regulaminie.

zał. 1 do regulaminu - propozycja (formularz)

zał. 2 do regulaminu - wzór umowy najmu

zał. 8 do umowy najmu - wzór sprawozdania

 

Bliższych informacji na temat postępowania udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych ZGN pod nr tel. (22) 33 66 176, e-mail: , http://www.zgn.waw.pl/index.php?s=27&p=3

 

Więcej o postępowaniu Lokal na kulturę

 

RODO

© 2010-2019 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zaler.pl