Tak było

Świąteczny koncert
Świąteczny koncert

Już po raz dziesiąty Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście miały przyjemność zaprosić mieszkańców dzielnicy na wyjątkowy świąteczny koncert, który odbył się 9 grudnia 2018 w Teatrze Syrena przy ul. Litewskiej 3.   

więcej::.
Śródmieście gra dla życia
Śródmieście gra dla życia

30 czerwca 2018 r. w Klubie Palladium odbył się koncert finałowy dziesiątej, jubileuszowej edycji akcji „Śródmieście gra dla życia”, podczas której wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebraliśmy 800 litrów krwi.

więcej::.
Dzień Pamięci Starówki
Dzień Pamięci Starówki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, wysłuchanie wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, uroczystość przy głazie znajdującym się przy ul. Kilińskiego, a także muzyczne widowisko pt. "Tu Polska" - tak razem z mieszkańcami śródmieścia już po raz 26. obchodziliśmy Dzień Pamięci Starówki, przypadający co roku 13 sierpnia.

więcej::.

Stypendia

Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy od 2010 r. dzielnice mogą przyznawać stypendia artystyczne. Śródmieście jest pierwszą stołeczną dzielnicą, w której je przyznano.


Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. W regulaminie nie ma mowy o ograniczeniach wiekowych, ani o tym, że aplikować mogą wyłącznie twórcy profesjonalni. Ubiegając się o stypendium trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący zarówno wcześniejsze dokonania, jak i projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami muszą być będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.


Decyzje o przyznaniu stypendiów nie zapadają arbitralnie. Zarząd Dzielnicy Śródmieście powołał rozpatrującą wnioski komisję. Obecnie zasiadają w niej: Mirosław Pawłowski – p. o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Karol Guttmejer – przedstawiciel Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Marcin Rolnik – przedstawiciel Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, dr Małgorzata Waszak – adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina, prof. zw. Andrzej Węcławski – prowadzący Katedrę Grafiki Warsztatowej na ASP w Warszawie.


Komisja rekomenduje projekty związane ze Śródmieściem nie tylko ze względu na obszar ich realizacji. Czynnikiem decydującym jest również stopień związania tematyki prac ze Śródmieściem lub adresowanie prowadzonych działań do mieszkańców Śródmieścia.

 

W 2010 r. na podstawie rekomendacji komisji stypendia otrzymały cztery osoby: Ida Pierelotkin (pseudonim artystyczny), Paulina Pankiewicz, Zbigniew Nasiorowski i Waldemar Prusak.
Rozmowy ze stypendystami roku 2010

 

W 2011 r. na podstawie rekomendacji komisji Zarząd Dzielnicy Śródmieście przyznał cztery stypendia roczne.  Otrzymały je następujące osoby: Magdalena Bojarowska, Anna Ćwiek-Karpowicz, Wojciech Domagalski, Zofia Gramz. Stypendium na piersze półrocze przyznano Szymonowi Tomsi, a na drugie: Karolinie Abdel Malek, Kamilowi Gorgoniowi, Szymonowi Pulcynowi, Katarzynie Sowuli, Piotrowi Trojanowi.
Rozmowy ze stypendystami roku 2011 i ich sylwetki


W 2012 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście przyznał 3 stypendia roczne dla Agnieszki Czerwińskiej, Zofii Klajs i Anny Ćwiek-Karpowicz oraz 2 stypendia półroczne dla Krzysztofa Borkowskiego i Pauliny Braun.
Sylwetki i rozmowy ze stypendystami roku 2012


3 stycznia 2013 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście przyznał stypendia całoroczne: Agacie Kurzyk, Cezaremu Poniatowskiemu, Piotrowi Karskiemu, Magdalenie Engelmajer, Krzysztofowi Wykrocie, Beacie Chomątowskiej.
Sylwetki stypendystów roku 2013 wraz z opisami ich projektów


Stypendystami Dzielnicy Śródmieście w 2014 roku zostali: Anna Pycka, Marta Kopyt, Maciej Fronczak, Artur Gotz.
Sylwetki stypendystów roku 2014 wraz z opisami ich projektów


14 stycznia Zarząd Dzielnicy Śródmieście przyznał stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami na rok 2015. Otrzymali je Antoniusz Aleksander Dietzius, Anna Ćwiek-Karpowicz, Anna Skopińska (stypendium na 1. półrocze).

Opisy projektów stypendialnych

 

W 2016 i 2017 roku stypendia nie zostały przyznane. (Podstawa prawna: § 17. Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie, będącego Załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r.).

 

10 stycznia 2018 r. stypendium Dzielnicy Śródmieście zostało przyznane Urszuli Brzozowskiej-Majdeckiej.

 

9 stycznia 2019 r. stypendium Dzielnicy Śródmieście zostało przyznane Paulinie Pankiewicz i Agnieszkce Żak-Biełowej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów
 

 

RODO

© 2010-2018 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zaler.pl