Tak było

Dzień Pamięci Starówki
Dzień Pamięci Starówki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, wysłuchanie wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, uroczystość przy głazie znajdującym się przy ul. Kilińskiego, a także muzyczne widowisko pt. "Warszawo ma" - tak razem z mieszkańcami śródmieścia już po raz 27. obchodziliśmy Dzień Pamięci Starówki, przypadający co roku 13 sierpnia.

więcej::.
Śródmieście gra dla życia
Śródmieście gra dla życia

6 lipca 2019 r. w Klubie Palladium odbył się koncert finałowy jedenastej edycji akcji „Śródmieście gra dla życia”, podczas której wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebraliśmy 803 litry krwi.

więcej::.
Betlejem w Syrenie
Betlejem w Syrenie

W sobotę 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Syrena mieszkańcy dzielnicy Śródmieście mogli podziwiać widowisko muzyczne „Do Betlejem – oratorium na Boże Narodzenie”. 

więcej::.

Dotacje

Dotacje na realizacje zadań przyznawane są w drodze rozstrzygania konkursów ofert lub w trybie tzw. „małych dotacji”. Mogą je otrzymywać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Procedura konkursowa

 

Więcej o przyznawaniu małych dotacji

 

2020

 

MAŁE DOTACJE

W budżecie Dzielnicy dostępne są środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli na małe dotacje. Mogą je otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl/#contest/view?id=13193 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać (zgodnie z zapisami w KRS) i dostarczyć do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43  (lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa lub za pośrednictwem lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP).
 

KONKURSY OFERT

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2020 roku.

 

Tegoroczne zadania to:

 

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście (strona konkursu)

Przyznane dotacje

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych (strona konkursu)

Przyznane dotacje

 

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników (strona konkursu)

Przyznane dotacje

 

2019

 

Małe dotacje  przyznane w 2019 roku

 

Rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2019 roku:

 

2018

 

Wykaz małych grantów przyznanych w 2018 roku

 

Rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2018 roku:

 

 

2017

 

Wykaz zadań z realizowanych w trybie "małych grantów"

 

Rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2017 roku:

 

 

 

2016-2010

 

Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2016 r.

 

Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2015 r.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2014 r.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2013 r.  


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2012 r.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2011 r.

 
Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2010 r.

 

 

RODO

© 2010-2019 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zaler.pl