Tak było

Dzień Pamięci Starówki
Dzień Pamięci Starówki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, wysłuchanie wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, uroczystość przy głazie znajdującym się przy ul. Kilińskiego, a także muzyczne widowisko pt. "Warszawo ma" - tak razem z mieszkańcami śródmieścia już po raz 27. obchodziliśmy Dzień Pamięci Starówki, przypadający co roku 13 sierpnia.

więcej::.
Śródmieście gra dla życia
Śródmieście gra dla życia

6 lipca 2019 r. w Klubie Palladium odbył się koncert finałowy jedenastej edycji akcji „Śródmieście gra dla życia”, podczas której wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebraliśmy 803 litry krwi.

więcej::.
Betlejem w Syrenie
Betlejem w Syrenie

W sobotę 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Syrena mieszkańcy dzielnicy Śródmieście mogli podziwiać widowisko muzyczne „Do Betlejem – oratorium na Boże Narodzenie”. 

więcej::.

Dotacje

Dotacje na realizacje zadań przyznawane są w drodze rozstrzygania konkursów ofert lub w trybie tzw. „małych dotacji”. Mogą je otrzymywać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Procedura konkursowa

 

Więcej o przyznawaniu małych dotacji

 

2020

 

Ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2020 roku. Oferty należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.witkac.pl  Aby oferta była rozpatrywana, musi zostać złożony w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 podpisany wydruk potwierdzenia złożenia oferty w generatorze.

 

Tegoroczne zadania to:

 

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście

Ogłoszenie konkursu

Generator wniosków

Termin składania ofert w Witkacu:  23 grudnia br. - 16:00

Termin składania poświadczeń w kancelarii przy ul. Nowogrodzkiej 43:  27 grudnia - 16:00

Komisja opiniująca wnioski

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych

Ogłoszenie konkursu

Generator wniosków

Termin składania ofert w Witkacu:  2 stycznia  - 16:00

Termin składania poświadczeń w kancelarii przy ul. Nowogrodzkiej 43:  3 stycznia  - 16:00

Komisja opiniująca wnioski

 

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników

Ogłoszenie konkursu

Generator wniosków

Termin składania ofert w Witkacu:  16 stycznia  - 16:00

Termin składania poświadczeń w kancelarii przy ul. Nowogrodzkiej 43:  17 stycznia  - 16:00

Komisja opiniująca wnioski

 

 

Dotarcie do właściwej zakładki na stronie www.witkac.pl będzie najłatwiejsze, jeśli pozostając zalogowanymi na tej stronie, klikną Państwo w odpowiedni z powyższych linków do generatora.

 

Przed przygotowaniem oferty prosimy dokładnie przeanalizować opisy zadań konkursowych w ogłoszeniach.

 

Komisje dotacyjne:

 

2019

 

Małe dotacje  przyznane w 2019 roku

 

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2019 roku. Tegoroczne zadania to:

 

 Komisja konkursowa:

 

 

2018

 

Wykaz małych grantów przyznanych w 2018 roku

 

Ogłoszone zostały wyniki konkursów na realizację zadań:

 

 

2017

 

Wykaz zadań z realizowanych w trybie "małych grantów"


 

12 kwietnia 2017 r. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę ogłaszającą konkurs ofert dotyczący zadania :

Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację międzypokoleniową 

 


15 lutego 2017 r. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę ogłaszającą konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego:

Realizacja 13 sierpnia 2017 r. w godz. 20.00-21.30 na pl. Zamkowym w Warszawie programu artystycznego stanowiącego część obchodów „Dnia Pamięci Starówki”

 


10 marca 2017 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

Realizacja cyklicznych na przestrzeni lat wydarzeń kulturalnych kształtujących wizerunek Śródmieścia

 


8 marca 2017 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych dziedzinach i formach artystycznych

 


15 lutego 2017 r. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę unieważniającą konkurs ofert na realizację zadania

Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację międzypokoleniową

 


21 grudnia 2016 r. Zarząd Dzielnicy przyjął uchwałę na mocy, której została powołana

Komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku

 

Zmiana składu komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2017 roku


 

2016

 

21 września 2016 r. Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę ogłaszającą III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2016 roku. Wpłynęło 13 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 3 projektów.

 

23 marca 2016 r Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę  ogłaszającą II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2016 roku. Wpłynęły 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 1 projektu.

 

25 listopada 2015 r Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę  ogłaszającą I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2016 roku. Wpłynęło 79 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 21 projektów.

 

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „małych grantów”, zostało przyznanych 9 dotacji.

Wykaz tzw. "małych grantów" przyznanych w 2016 roku

 

2015

 

23 września 2015 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku. Wpłynęło 10 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 2 projektów.

17 czerwca 2015 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą II otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku.  Wpłynęło 17 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 4 projektów.
19 listopada 2014 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku.  Wpłynęły 83 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 12 projektów.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „małych grantów”, zostało przyznanych 8 dotacji.

Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2015 r.


2014
20 listopada 2013 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2014 roku.  Wpłynęły 73 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 18 projektów.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „małych grantów”, zostało przyznanych 11 dotacji.

 

Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2014 r.


2013
21 listopada 2012 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2013 roku.  Wpłynęły 103 wnioski. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 24 projektów.
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „małych grantów”, zostało przyznanych 11 dotacji.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2013 r. 

2012
23 listopada 2011 r. ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku. Wpłynęło 78 wniosków. W wyniku  rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 17 projektów.
14 marca ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2012 roku. Wpłynęło 78 wniosków. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 15 projektów.
W trybie tzw. „małych grantów”, zostało przyznanych przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 7 dotacji.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2012 r.

2011
 
24 listopada 2010 r. ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2011 roku. Wpłynęło 91 wniosków. W wyniku  rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 15 projektów.
16 marca 2011 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy podjął uchwałę ogłaszającą II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2011 roku. Wpłynęło 77 wniosków. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację 16 projektów.
W trybie tzw. „małych grantów”, zostały przyznane przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dotacje na realizację 5 projektów.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2011 r.
 
2010
4 listopada 2009 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłosił I konkurs dotacyjny z zakresu kultury w 2010 r. Wpłynęło 88 wniosków. Dotacje przyznane zostały na realizację 23 projektów.
2 kwietnia 2010 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłosił II konkurs dotacyjny z zakresu kultury w 2010 r., dotyczący organizacji koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim w okresie letnim (lipiec-sierpień). Wpłynęło 8 wniosków. Dotacje przyznane zostały na realizację 2 projektów.


Wykaz dotacji przyznanych na realizację projektów w 2010 r.
 
***
Wzory dokumentów (oferta, umowa, sprawozdanie, załączniki) oraz teksty uchwał i zarządzeń dot. dotacji znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

RODO

© 2010-2019 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zaler.pl