Tak było

Świąteczny koncert
Świąteczny koncert

Już po raz dziesiąty Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście miały przyjemność zaprosić mieszkańców dzielnicy na wyjątkowy świąteczny koncert, który odbył się 9 grudnia 2018 w Teatrze Syrena przy ul. Litewskiej 3.   

więcej::.
Śródmieście gra dla życia
Śródmieście gra dla życia

30 czerwca 2018 r. w Klubie Palladium odbył się koncert finałowy dziesiątej, jubileuszowej edycji akcji „Śródmieście gra dla życia”, podczas której wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebraliśmy 800 litrów krwi.

więcej::.
Dzień Pamięci Starówki
Dzień Pamięci Starówki

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, wysłuchanie wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, uroczystość przy głazie znajdującym się przy ul. Kilińskiego, a także muzyczne widowisko pt. "Tu Polska" - tak razem z mieszkańcami śródmieścia już po raz 26. obchodziliśmy Dzień Pamięci Starówki, przypadający co roku 13 sierpnia.

więcej::.

Towarzystwo Szubrawców

Towarzystwo Szubrawców

Do 30 lipca Galeria Raster, ul. Wspólna 63,  zapraszała na wystawę kolektywu Slavs and Tatars. Artyści sięgnęli do ludowej tradycji domowych kiszonek, aby uczynić z nich metaforę fermentacji romantycz­nej koncepcji ojczyzny i władzy.

 

Kolek­tyw Slavs and Tatars jako swoją drugą wystawę w galerii Raster prezentował instalację w postaci baru z sokami z kiszonych ogórków. Jej tytuł – Towarzystwo Szubrawców – zaczerpnięty został z nazwy zapo­mnianego dziś, współczesnego filomatom, wileńskiego stowarzyszenia moral­nego. Towarzystwo słynęło z ironicz­nych i drwiących wystąpień o satyrycz­nym charak­terze w kontrze do roman­tycz­nej powagi przyszłych wieszczów i ich patetycz­nego zaangażowania w dys­kurs narodowościowy. Slavs and Tatars nawiązali do brukowej poetyki języka Szubrawców i ich nacechowanego kosm­polityzmem stosunku do kwestii tożsamości narodowej. Sięgali do ludo­wej tradycji domowych kiszonek, aby uczynić z nich metaforę fer­men­tacji roman­tycz­nej kon­cep­cji ojczyzny i władzy. Ser­wowane przez artystów kiszone soki i prowokacyjne figury językowe to propozycja antidotum na patos pol­skiego patriotyzmu, ale też wyraz kwaśnego stosunku artystów do oświeceniowego dualizmu i wszel­kich polityk opar­tych na binar­nej opozycji my-​oni.

 

RODO

© 2010-2018 Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zaler.pl